Kontaktuppgifter :

Exaltor IT AB                                                              Eller besök gärna oss på kontoret
Kaprifolvägen 21                                                        Agnesfridsvägen 186
232 39 Arlöv                                                               213 75 Malmö
Mobil : 0701 – 90 61 62                                            ( Exaltor IT är en del av Wide IT)